Położenie

Nadleśnictwo Srokowo położone jest w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w powiatach bartoszyckim, giżyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim i mrągowskim. W jego skład wchodzą dwa obręby leśne Gierdawy i Kętrzyn.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Srokowo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Historia

Wraz z pojawieniem się leśników w 1946 roku utworzono Nadleśnictwo Gierdawy z siedzibą w miejscowości Gierdawy. Lasy wchodzące w skład ówczesnego Nadleśnictwa to około 7000 ha. Pierwszego pomiaru busolowego na tym terenie dokonano w 1952 roku i opracowano plan urządzenia lasu wg stanu na 1.I. 1954 na okres do 31.XII. 1963 roku.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Srokowo bierze udział w wielu projektach realizowanych przy udziale zewnętrznych środków pomocowych. Od kilku lat jesteśmy beneficjentem ostatecznym programów realizowanych przy udziale środków finansowych rozdysponowywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Galeria zdjęć

Autorem zdjęć jest pracownik nadleśnictwa Srokowo