Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Srokowo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Strukturę nadleśnictwa stanowią:
 
- biuro nadleśnictwa
- leśnictwa
- inne jednostki do zadań szczególnych.
 
Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio: zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru, główny księgowy, sekretarz, straż leśna, referent ds. pracowniczych.
 
Pozostali pracownicy zatrudnieni w biurze nadleśnictwa w ramach działów pracy podlegają bezpośrednio pracownikom kierującym tymi działami. Leśniczy podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego, zaś podleśniczy przydzielony do pracy w leśnictwie – leśniczemu.
 
W skład Nadleśnictwa wchodzi 14 leśnictw:
 
W obrębie Gierdawy leśnictwa:
  1. Jezioro,
  2. Wilcze,
  3. Łączki,
  4. Bobry,
  5. Zielone,
  6. Mały Kamień,                         
  7. Królikarnia,
w obrębie Kętrzyn:
 
8.  Dąbrowa,
9.  Tolkowiec,
10. Suśnik,
11. Kronowo,
12. Gierłoż,
13. Nakomiady,
14. Poganowo.