Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Srokowo położone jest w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w powiatach bartoszyckim, giżyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim i mrągowskim. W jego skład wchodzą dwa obręby leśne Gierdawy i Kętrzyn.

    Lasy nadleśnictwa to ponad 180 kompleksów leśnych rozrzuconych w rolniczym terenie 11 gmin: Kętrzyn, Srokowo, Korsze, Barciany, Reszel, Sępopol, Mrągowo, Ryn, Giżycko, Węgorzewo oraz miasto Kętrzyn, Korsze i Reszel. 
 
    Według fizyczno - geograficznego podziału kraju J. Kondracki „Geografia regionalna Polski" 1998 PWN, teren nadleśnictwa położony jest na Obszarze Europy Wschodniej, Podobszarze Niżu Wschodnioeuropejskiego, w Prowincji Niżu Wschodniobałtycko – Białoruskiego.  
    Obręb Gierdawy oraz obszar na południe od Ketrzyna należy do Podprowincji Pobrzeża Wschodnio - Bałtyckiej, Mezoregionu Niziny Sępopolskiej. Natomiast obręb Ketrzyn do Podprowincji Pojezierza Wschodniobałtyckie, Mezoregionu Pojezierze Mrągowskie oraz Mezoregionu Kraina Wielkich Jezior Mazurskich.
    Regionalizacja przyrodniczo-leśna (Trampler i in. 1990), określa położenie nadleśnictwa w Krainie II Mazursko-Podlaskiej, w Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego (1) w następujących mezoregionach:
  • Mezoregion Niziny Staropruskiej (1 a),
  • Mezoregion Pojezierza Mrągowskiego (1 b),
  • Mezoregion Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (1 c).

    Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną J.M. Matuszkiewicza (2007) Nadleśnictwo Srokowo położone jest w następujących jednostkach geobotanicznych:

  • Dział Pomorski (A),
    • Kraina Wschodniopomorska (A.6), Podkraina Staropruska (A. 6c),
  • Dział Północny Mazursko-Białoruskiej (F),
    • Kraina Mazurska (F.1), Podkraina Zachodniomazurska (F.1a)  

 
    Wzniesienia nad poziom morza wahają się od około 49,0 m w okolicy miejscowości Modgarby do 217,0 m w okolicach wsi Langanki.
    Położenie geograficzne zawiera się miedzy 21°02'47" do 21°36'20" długości geograficznej wschodniej oraz miedzy 53°57'34" a 54°20'48" szerokości geograficznej północnej.