Wydawca treści Wydawca treści

Charakterystyka walorów genetycznych lasu i bazy nasiennej

Pod względem pochodzenia leśnego materiału podstawowego nadleśnictwo Srokowo należy do 251 regionu pochodzenia (gminy: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Mrągowo, Reszel, Sępopol, Srokowo), do 252 (gminy: Giżycko, Ryn) oraz do 202 (gmina Węgorzewo).

    Celem gospodarki leśnej jest zachowanie
i wzbogacania lasów istniejących oraz kształtowanie nowych, z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej
i zróżnicowania genetycznego poprzez selekcję w nasiennictwie wybierając najwartościowszych osobniki i drzewostanów jako bazę nasienną dla przyszłych pokoleń lasu. W nadleśnictwie Srokowo cele te realizowane są poprzez uznaną i zarejestrowaną bazę nasienną składającą się z:

Upraw pochodnych o powierzchni 3,69 ha na których hodowane są wyselekcjonowane sadzonki Lipy drobnolistnej służące zwiększeniu produkcji ilościowej  i polepszeniu jakości drzewostanów, będących w przyszłości podstawową bazą pozyskania nasion;

Gospodarczych drzewostanów nasiennych
o powierzchni 864 ha. Są to drzewostany korzystnie wyróżniające się swoją jakością
i użytkowane rębnie w latach dobrego urodzaju. Stanowią one bazę wykorzystywaną do zbioru szyszek i nasion w celu produkcji materiału sadzeniowego do zakładania upraw gospodarczych. W terenie granice Gospodarczych drzewostanów nasiennych oznaczone są na obrzeżach żółtą przerywaną opaską. 

Źródła nasion o powierzchni 4 ha, stanowiące grupy drzew na określonym obszarze służących do pozyskiwania nasion w celu produkcji sadzonek dla gatunków domieszkowych i uzupełniających.

Uprawy zachowawczych ex situ o powierzchni około 30 ha. Uprawy te zostały utworzone dla zachowania zasobów genowych świerka istebniańskiego.     

    Na terenie nadleśnictwa występuje 9 szt uznanych drzew doborowych Brzozy brodawkowatej. Drzewa te wybrane są spośród drzew o najlepszej jakości. Uznane drzewo oznacza się w terenie opaską wykonaną jasnożółtą farbą na wysokości 1,5 m. Dla każdego z drzew doborowych wybiera się po 4 drzewa porównawcze.  

    W nadleśnictwie z gospodarczych drzewostanów nasiennych średnio rocznie pozyskuje się około 6000 kg żołędzi oraz 20 kg nasion olszy czarnej. Nasiona te przeznaczone są na bieżące potrzeby w zakresie materiału sadzeniowego naszego nadleśnictwa.