Wydawca treści Wydawca treści

SZKODY POWODOWANE PRZEZ FOLIOFAGI Z RODZINY MIERNIKOWCOWATE I ZWÓJKOWATE

Na przełomie ostatnich lat obserwuje się wzmożoną aktywność foliofagów z rodziny Miernikowcowate i Zwójkowate. Uszkadzają one drzewostany liściaste naszego nadleśnictwa, które stanowią około 74 % wszystkich drzewostanów nadleśnictwa.