„Zanocuj w lesie”

Informacja nt. Programu „Zanocuj w lesie”

Północne rubieże naszego kraju jak i nadleśnictwa są bardzo ciekawe przyrodniczo i krajoznawczo. Znajdujecie się Państwo  na siedliskach borowych, poprzeplatanych różnymi ciekami wodnymi, na których często bytują bobry.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [do pobrania poniżej]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Na terenie nadleśnictwa Srokowo miejsce do rozpalenia ogniska znajduje się w oddz. 96d, na parkingu w Oparczyskach.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

Przypominamy, zgodnie z Ustawą o lasach stałym zakazem wstępu objęte są:

 1. uprawy leśne do 4m wysokości;
 2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 3. ostoje zwierząt;
 4. źródliska rzek i potoków;
 5. obszary zagrożone erozją.
 1. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link do bezpiecznego korzystania z lasu na czaswlas.pl
 2. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze (mapa znajduje się poniżej). Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 3. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
 4. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych zamieszczone są na stronach internetowych Gminy Srokowo ( Koło Łowieckie Słonka w Srokowie, ( Koło Łowieckie Cyranka w Węgorzewie ) i Gminy Węgorzewo ( Koło Łowieckie Cyranka w Węgorzewie)
 5. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (do pobrania poniżej) oraz przesłanie go na adres irena.dziadon@olsztyn.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 6. Z uwagi, iż będziecie Państwo przebywać w strefie nadgranicznej zalecane jest przekazanie informacji o swoim pobycie Straży Granicznej dzwoniąc pod numer telefonu: 89 753 19 20 lub 797 337 357.  Zwiększy to Państwa bezpieczeństwo pobytu również w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Irena Dziadoń, tel. 89 753 40 43

 Nadleśnictwo Srokowo przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej programu "Zanocuj w lesie"

Zebrane informacje posłużą Lasom Państwowym do oceny i ulepszania Programu.

Link do ankiety : http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl