Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie referencyjne

W ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Srokowo wyznaczyło na swoim terenie powierzchnie referencyjne o łącznej powierzchni 487,44 ha
 
Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy kierować do:
Irena Dziadoń
tel.: 89 753 47 05
irena.dziadon@olsztyn.lasy.gov.pl
 
Nadleśnictwo Srokowo prowadzi regularny monitoring przyrodniczy  w celu uniknięcia działań które mogłyby zagrozić: gatunkom chronionym, lasom o szczególnej wartości i powierzchniom referencyjnym.
Dotychczas w ramach prowadzonego monitoringu nie zarejestrowano zdarzeń powodujących zagrożenia dla ekosystemów referencyjnych i lasów HCVF.