Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie referencyjne

W ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Srokowo wyznaczyło na swoim terenie powierzchnie referencyjne.
Zestawienie wyznaczonych powierzchni referencyjnych według typów siedliskowych lasu:
Bb    7,19
BMb    79,49
LMb    107,2
LMśw    19,36
LMw    4,83
Lśw    15,02
Lw    11,99
Ol    204,76
OlJ    67,65
Inne    55,24
Razem    574,16
Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy kierować do:
Irena Dziadoń
tel.: 89 753 47 05
irena.dziadon@olsztyn.lasy.gov.pl
 
Nadleśnictwo Srokowo prowadzi regularny monitoring przyrodniczy  w celu uniknięcia działań które mogłyby zagrozić: gatunkom chronionym, lasom o szczególnej wartości i powierzchniom referencyjnym.
Dotychczas w ramach prowadzonego monitoringu nie zarejestrowano zdarzeń powodujących zagrożenia dla ekosystemów referencyjnych i lasów HCVF.