Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie referencyjne

W ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Srokowo wyznaczyło na swoim terenie powierzchnie referencyjne.
Zestawienie wyznaczonych powierzchni referencyjnych według typów siedliskowych lasu:
Bb    7,10
BMb    76,12
LMb    59,79
LMśw    18,43
LMw    2,52
Lśw    14,96
Lw    12,82
Ol    159,76
OlJ    76,50
Inne    54,44
Razem    482,44
Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy kierować do:
Irena Dziadoń
tel.: 89 753 47 05
irena.dziadon@olsztyn.lasy.gov.pl
 
Nadleśnictwo Srokowo prowadzi regularny monitoring przyrodniczy  w celu uniknięcia działań które mogłyby zagrozić: gatunkom chronionym, lasom o szczególnej wartości i powierzchniom referencyjnym.
Dotychczas w ramach prowadzonego monitoringu nie zarejestrowano zdarzeń powodujących zagrożenia dla ekosystemów referencyjnych i lasów HCVF.