Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA PRZYRODY

Ważną cechą Nadleśnictwa Srokowo jest bogactwo świata przyrodniczego o stanie zbliżonym do naturalnego. Łączna powierzchnia lasów o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizowana jest głównie w północnej części Nadleśnictwa i obejmuje prawie 1,5 tys. ha. Niektóre jego fragmenty objęte są ochroną prawną.

Na terenie Nadleśnictwa występują następujące formy ochrony przyrody:
 
 • dwa rezerwaty częściowe faunistyczne „Bajory" (pow. 216,37 ha) i „Kałeckie Błota" (pow.186 ,48 ha)
 • Obszary Natura 2000 : Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków -„Ostoja Warmińska" -  
  w zasobach nadleśnictwa 6848.23 ha, „ Jezioro Oświn i okolice" - 1862,60 ha ( w zasobach nadleśnictwa 49,02 ha), "Jezioro Dobskie" o pow. 930,32 ha, Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk: "Gierłoż" o pow. 61,06 ha oraz "Ostoja nad Oświnem" - 3356,70 ha, ( w zasobach nadleśnictwa 763,62ha),
 • 124 pomników przyrody (poj. drzewa 113 sztuk, grupy drzew 8 sztuk, głazy narzutowe 3 sztuki)
 • pięć obszarów chronionego krajobrazu : „ Doliny Rzeki Guber "o powierzchni 14363,8 ha ( w zasobach nadleśnictwa 709,10 ha), „ Jezioro Oświn"o powierzchni 15182,90 ha
  ( w zasobach nadleśnictwa 4032,87 ha), i „ Bagna Mażańskie" o powierzchni 1180 ha
  ( w zasobach nadleśnictwa 709,10 ha), Jezior Legińsko- Mrągowskich (w zasobach nadleśnictwa 15,8 ha) oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (w zasobach nadleśnictwa 118,3 ha)
 • 2 użytki ekologiczne „ Rozlewisko Wopławki" i „ Jezioro Salpik".
 • 72 strefy ochronne wokół gniazd ptaków chronionych: orlika krzykliwego, bociana czarnego, bielika,kani rudej
 • ochrona gatunkowa roślin ( 25 gat. np. lilia złotogłów, bobrek trójlistkowy, pióropusznik strusi, bagno zwyczajne, podkolan biały i zielonawy, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, ),
 • ochrona gatunkowa zwierząt ( bóbr europejski, wydra, mopek, czerwończyk nieparek, zalotka większa, pachnica dębowa, )
 • Ochrona gatunkowa grzybów: ( purchawica olbrzymia, szmaciak gałęzisty, smardz wyniosły)
 
Corocznie wykonywany jest monitoring wszystkich cennych i chronionych elementów naszej przyrody.
 
PROGRAM OCHRONY PRZYRODY