Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA PRZYRODY

Ważną cechą Nadleśnictwa Srokowo jest bogactwo świata przyrodniczego o stanie zbliżonym do naturalnego. Łączna powierzchnia lasów o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizowana jest głównie w północnej części Nadleśnictwa i obejmuje prawie 1,5 tys. ha. Niektóre jego fragmenty objęte są ochroną prawną.

Na terenie Nadleśnictwa występują następujące formy ochrony przyrody:
 
 • dwa rezerwaty częściowe faunistyczne „Bajory" (pow. 165,55 ha) i „Kałeckie Błota" (pow. 171,92 ha)
 • Obszary Natura 2000 w zasobach nadleśnictwa: Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków -„Ostoja Warmińska" -  
  6932,45 ha, „ Jezioro Oświn i okolice" -   51,30 ha, "Jezioro Dobskie" - 893,30 ha, Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk w zasobach nadleśnictwa: "Gierłoż" o pow. 53,22 ha oraz "Ostoja nad Oświnem" -  729,83ha,
 • 124 pomników przyrody (poj. drzewa 113 sztuk, grupy drzew 8 sztuk, głazy narzutowe 3 sztuki)
 • pięć obszarów chronionego krajobrazu : „ Doliny Rzeki Guber "o powierzchni 14363,8 ha ( w zasobach nadleśnictwa 2533,05 ha, „ Jezioro Oświn" - 4007,49 ha  „ Bagna Mażańskie" - 767,64 ha , Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - 122,07 ha)
 • 2 użytki ekologiczne „ Rozlewisko Wopławki" i „ Jezioro Salpik".
 • 64 strefy ochronne wokół gniazd ptaków chronionych: orlika krzykliwego, bociana czarnego, bielika,kani rudej
 • ochrona gatunkowa roślin ( 25 gat. np. lilia złotogłów, bobrek trójlistkowy, pióropusznik strusi, bagno zwyczajne, podkolan biały i zielonawy, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty),
 • ochrona gatunkowa zwierząt ( bóbr europejski, wydra, mopek, czerwończyk nieparek, zalotka większa, pachnica dębowa, )
 • Ochrona gatunkowa grzybów (  szmaciak gałęzisty)
 
Corocznie wykonywany jest monitoring wszystkich cennych i chronionych elementów naszej przyrody.
 
PROGRAM OCHRONY PRZYRODY