Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Na mocy rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego w celu zachowania wartości ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych województwa wyznaczone zostały obszary chronionego krajobrazu, obejmujące wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów.

   

    W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Srokowo znajdują się 5 obszary chronionego krajobrazu (lub ich fragmenty). Obszary chronionego krajobrazu wraz z istniejącymi i projektowanymi parkami krajobrazu, rezerwatami i użytkami ekologicznymi tworzą system obszarów chronionych województwa.

 

 

  1. Obszar Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich utworzony na podstawie rozporządzenia nr 140 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. Powierzchni obszaru to 1180 ha położona na terenie gmin: Srokowo, Kętrzyn i częściowo Węgorzewo i znajdująca się całkowicie w zasięgu Nadleśnictwa Srokowo. W zasięgu nadleśnictwa znajduje się 767,64 ha.
  2. Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn utworzony na podstawie rozporządzenia nr 149 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Powierzchnia obszaru to 15182,90 ha położona na terenie gmin Srokowo, Barciany oraz częściowo Węgorzewo. W zasięgu nadleśnictwa znajduje się 4007,49 ha.
    Obszary Chronionego Krajobrazu stanowią ponad 40 % całkowitej powierzchni zarządzanej przez nadleśnictwo.
  3. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber utworzony na podstawie rozporządzenia nr 157 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. Powierzchni obszaru to 14363,80 ha położona na terenie powiatu bartoszyckiego w gminach: Sępopol, Bisztynek oraz powiatu kętrzyńskiego w gminach: Korsze, Barciany, Reszel, Kętrzyn i miasta Kętrzyn, giżyckiego w gminach Ryn. Na terenie nadleśnictwa obszar zajmuje powierzchnię 2533,05 ha.
  4. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko - Mrągowiskich o powierzchni 20 615,90 ha. Utworzony został na podstawie rozporządzenia nr 159 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. Na terenie nadleśnictwa Srokowo obszar ten zajmuje około 176 ha.
  5. Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich o powierzchni 85 527,0 ha Utworzony został na podstawie rozporządzenia nr 21 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. Położony jest w powiecie węgorzewskim na terenie gmin: Pozezdrze, Węgorzewo i miasta Węgorzewo, w powiecie giżyckim na terenie gmin Giżycko, miasta Giżycko, Ryn i miasto Ryn, Kruklanki, Miłki, Wydminy oraz w powiecie mrągowskim na terenie gmin Mrągowo i Mikołajki oraz w powiecie piskim na terenie gminy Orzysz. Na terenie naszego nadleśnictwa zajmuje 122,07 ha.