Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING WYBRANYCH GATUNKÓW I LASÓW HCVF

Nadleśnictwo Srokowo prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Monitoring form ochrony przyrody, ogrodów dendrologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt (HCVF 1.1.a, HCVF 1.1.b, HCFV 1.2, HCVF 2)

             Formy ochrony przyrody 2016 r.

Formy ochrony przyrody 2015 r.

Formy ochrony przyrody 2014 r.

Formy ochrony przyrody 2013 r.

Formy ochrony przyrody 2012 r.

Formy ochrony przyrody 2011 r.

Formy ochrony przyrody 2010 r.

 

Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków

             Wykaz gatunków w 2016 r.

Wykaz gatunków w 2015 r.

Wykaz gatunków w 2014 r.

Wykaz gatunków w 2013 r.

Wykaz gatunków w 2012 r.

Wykaz gatunków w 2011 r.

Wykaz gatunków w 2010 r.