Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING WYBRANYCH GATUNKÓW I LASÓW HCVF

Nadleśnictwo Srokowo prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.