Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Lasy Nadleśnictwa Srokowo to głównie drzewostany liściaste gdzie gatunkami panującymi jest Dąb szypułkowy i Brzoza brodawkowata. Ogromne zróżnicowanie siedlisk pozwala znajdować swoje nisze dla wielu gatunków lasotwórczych. Lesistość terenu zajmowanego przez nadleśnictwo Srokowo wynosi 16,2 %.

Nadleśnictwo Srokowo w liczbach
 1. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 1110,77 km 2 (ok. 111 tys. ha)
 2. Powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 17 897.62 ha
 3. Powierzchnia lasów - 16 830.59 ha
 4. Powierzchnia pozostałych gruntów (grunty nieleśne) - ha 1 067.03 ha
 5. Lesistość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi 16,2 %
 6. Zasoby drzewne wg. PUL 4,05 mln m 3
 7. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 251 m 3
 8. Przeciętny wiek drzewostanów 54 lata
Charakterystyka typów siedliskowych lasu
 
    Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest las świeży (Lśw 44,4%), las mieszany świeży (LMśw 13,8%) oraz las wilgotny (Lw 13,4%). Siedliska lasowe i olesy zajmują 93,5% (15321,62 ha) natomiast borowe 6,5% (1059,97 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.
    
 
Przyjmując za kryteria różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:
 • świeże - 62,3 % powierzchni 10206,30 ha
 • wilgotne - 16,2 % powierzchni 2652,44 ha
 • bagienne - 21,5 % powierzchni 3522,85 ha
 
 
 
Udział miąższościowy gatunków panujących
 
    Istniejące warunki glebowe i klimatyczne sprawiają, że głównymi gatunkami panującymi w lasach Nadleśnictwa Srokowo są gatunki liściaste, które zajmują 67 %.Największy procent powierzchni zajmuje Brzoza i Grab 23 %, następnie Dąb szypułkowy 21 %, Sosna i Modrzew 20 %, Olsza 16 % oraz, Świerk 13 %.