Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w leśnictwach
 
1. Jezioro, Wilcze, Łączki, Bobry, Zielone, Mały Kamień, Królikarnia

w każdą środę od 7:30 do 11:00,
 
2. Dąbrowa, Tolkowiec, Suśnik, Kronowo, Gierłoż, Nakomiady, Poganowo

w każdy czwartek od 7:30 do 11:00.
 
Ponadto, możliwa jest sprzedaż detaliczna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym sprzedaży z właściwym leśniczym.
 
 Telefony do właściwych leśniczych znajdziesz tutaj.


 •Sprzedaż prowadzona jest w  kancelariach leśnictw w formie gotówkowej;
•Leśniczy po przyjęciu gotówki wydaje dokument uprawniający do wywozu drewna – asygnatę;
•Asygnata jest ważna tylko wraz dowodem zakupu drewna (paragon fiskalny bądź faktura);
•Dowodem sprzedaży jest wręczany nabywcy drewna oryginał paragonu fiskalnego lub na wyraźne życzenie kupującego – faktura;
 •Nabywca ustala z leśniczym termin wywozu drewna w przedziale czasowym określonym na asygnacie (14 dni od daty zakupu);
•Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego okazania asygnaty pracownikowi administracji leśnej (leśniczemu) i bez uzyskania adnotacji o wydatku drewna (data i godzina wywozu);
•W razie niemożności wywozu w wyznaczonym terminie, nabywca winien uzgodnić telefonicznie nowy termin wywozu;
•Po okresie 14 dni od daty zakupu administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu;
 

1 mp a 1 m3 ?
 
= 1 mp( metr przestrzenny )
 
Ułożone w stos drewno zawiera puste przestrzenie (w tym korę):
 
Zazwyczaj 1 mp = 0,65 mp (drewno) + 0,35 mp (puste przestrzenie),
 
stąd 1mp = 0,65 m3 (drewna)
 
dla graba, buka i świerka (S2A, S2B) współczynnik wynosi 0,70 m3

 

 

 

 

 

Aktualny cennik detaliczny