Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Z Nadleśnictwem Srokowo administracyjnie związane jest 7 kół łowieckich. Razem prowadzą one gospodarkę łowiecką w w 16 obwodach, w tym dwóch leśnych, na powierzchni około 110 143 ha.

"Nadleśnictwo Srokowo a sprawa jelenia." Protokół ze spotkania problemowego z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych i kół łowieckich. Srokowo 25-10-2013

Protokół ze spotkania problemowego - "Problem jelenia, a koszty ochrony lasu".

 

Przeczytaj ostrzeżenie o afrykańskim pomorze świń. Choroba może zaatakować również dziko żyjące zwierzęta.

UWAGA - afrykański pomór świń na Białorusi

 

Zbiorczy protokół inwentaryzacyjny 

Wyniki inwentaryzacji zwierzyny wg stanu 2013 r.

Wyniki inwentaryzacji zwierzyny wg stanu 2015 r.

Wyniki inwentaryzacji zwierzyny wg stanu 2016 r.

 

Na terenie Nadleśnictwa gospodarkę łowiecką w 16 obwodach prowadzi 6 Kół Łowieckich. Dwa spośród tych obwodów dzierżawi ANR w Olsztynie. Wszystkie obwody łowieckie należą do rejonu hodowlanego nr 1A o nazwie Mazury Północne. 11 obwodów sklasyfikowanych jest jako słabe, 5 zaś jako średnie.

Zbiorczy Roczny Plan łowiecki sezon 2011-2012

 

Zbiorczy protokół inwentaryzacyjny 2012-2013

Wyniki inwentaryzacji zwierzyny wg stanu na 2012 r.