Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie ponownie otrzymała certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (w tym Nadleśnictwo Srokowo) jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr PL20/1447 wydanego przez SGS Polska Sp. z o.o., potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowca certyfikowane przez PEFC. Okres obowiązywania certyfikatu: 11.08.2023 r. - 10.08.2026 r.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

Materiały do pobrania