Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Srokowo obejmuje swym zasięgiem rozległe zróżnicowane siedliskowo oraz przestrzennie obszary z bogatą florą i fauną. Bardzo zasobne gleby, zróżnicowane ukształtowanie terenu, duża ilość jezior, oczek wodnych i strumieni sprzyja rozwojowi i występowaniu rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.