Lista aktualności Lista aktualności

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16-18.06.2021 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii [4.1 ( lasy wodochronne), 3.1, 3.2] Nadleśnictwo Srokowo zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego Nr 21 listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii.
Wyznaczenie drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce – lipiec 2006r. Lista wydzieleni zaliczonych do kategorii 4.1, 3.1, 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce: Nasza praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF.