Lista aktualności Lista aktualności

Zakup lasów

OGŁOSZENIE

 

            Nadleśnictwo Srokowo uprzejmie informuje, iż posiada możliwość zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia na zasadach opisanych w  art. 37 ustawy o lasach położonych w naszym zasięgu administracyjnym.

 

Zainteresowanych sprzedażą prosimy o kontakt pod nr tel. 89 753 40 43 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl.

 

Przesyłając propozycję sprzedaży prosimy o podanie adresu administracyjnego nieruchomości (działka, obręb ewidencyjny, gmina), oznaczenia gruntu według danych z ewidencji gruntów i budynków, numeru księgi wieczystej, informacji o przeznaczeniu gruntu lub nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informacji o braku takiego planu  oraz proponowanej ceny sprzedaży.