Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie między Zakładem Karnym w Dublinach a Nadleśnictwem Srokowo

7 października 2021 Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Adam Syhłowyj oraz Nadleśniczy Zenon Piotrowicz zawarli stosowne porozumienie na mocy którego skazani uczestniczyć będą w pracach na terenie miejscowych lasów oraz Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej Wilczy Szaniec w Gierłoży. Współpraca będzie miała na celu readaptację społeczną skazanych poprzez prace porządkowe, dokonywanie nasadzeń ale też udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Wilczego Szańca.