Lista aktualności Lista aktualności

Tworzymy las społeczny – „Górka Poznańska”

W piątek 17 listopada br. , grupa seniorów aktywnie wspierająca leśników od kilku lat, posadziła 850 nowych drzewek w kompleksie leśnym „Górka Poznańska”. Sadzono głównie gatunki biocenotyczne (dające owoce) tj. jarzęby pospolite, śliwę tarninę oraz głóg jednoszyjkowy, które sprzyjać będą zwiększeniu różnorodności biologicznej oraz uzupełnią bazę żerową dla ptaków i wiewiórek. W miejscach bardziej ocienionych posadzono również jeden z głównych gatunków lasotwórczych jakim jest  buk zwyczajny. W przyszłości, posadzone drzewka, oprócz schronienia i pożywienia dla zwierząt, dostarczą spacerowiczom także wielu emocji estetycznych – kwitnące głogi i śliwy wiosną, wielokolorowe buki jesienią.

Należy podkreślić że nowe drzewka wypełniły luki po obumarłych i wyciętych świerkach. Zamierające świerki na „Górce Poznańskiej” to efekt pogłębiającej się suszy oraz destrukcyjnej działalności kornika drukarza i huby korzeniowej.  Niestety zapowiada się, że świerk w tym miejscu niedługo obumrze całkowicie i będzie musiał być zastąpiony w przyszłości gatunkami liściastymi.

Dzięki sprawnym rękom wolontariuszy seniorów akcja sadzenia przebiegła bardzo sprawnie i wesoło. Na zakończenie oczywiście były kiełbaski z ogniska oraz rozmowy o kolejnej akcji sadzenia na  wiosnę.

Kompleks leśny „Górka Poznańska” to obiekt atrakcyjny turystycznie dla mieszkańców Kętrzyna zarządzany przez Nadleśnictwo Srokowo. Nadleśnictwo dba o stan ścieżek pieszo-rowerowych, o elementy małej architektury turystycznej (ławki, kosze). W trosce o zachowanie wszystkich walorów przyrodniczych i krajobrazowych kompleksu leśnego „Górka Poznańska”,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo oraz Burmistrz Miasta Kętrzyn podpisali list Intencyjny określający współpracę dotycząca tego terenu ( w załączeniu).

Materiały do pobrania