Nadleśnictwo Srokowo Nadleśnictwo Srokowo

Siedziba Nadleśnictwo Srokowo
Nadleśnictwo Srokowo
89 753 40 43
89 753 42 61

ul. Leśna 1

11-420 Srokowo

Nadleśniczy
Zenon Piotrowicz
89 753 40 43
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej
Marcin Hińko
89 753 40 43
Zastępca Nadleśniczego ds. promocji, turystyki i edukacji
Sebastian Trapik
89 741 00 31
Główny Księgowy
Lucyna Gąsiorek - Stypik
89 753 40 43
Inżynier Nadzoru
Michał Fedyk
89 753 40 43
Inżynier Nadzoru
Sebastian Pietrzak
89 753 40 43

Dział Gospodarki Leśnej

Gabriela Wołejszo
Specjalista ds. zagospodarowania
Tel.: 89 753 47 05
Piotr Dziadoń
Specjalista ds. urządzania lasu
Tel.: 89 753 47 05
Natalia Sowała
Specjalista ds. pozyskania drewna
Tel.: 89 753 45 50
Irena Dziadoń
Specjalista ds. ochrony lasu
Tel.: 89 753 47 05
Patrycja Hatalak
Referent ds. obrotu drewnem
Tel.: 89 753 40 70
Dominik Więcek
Specjalista ds. użytkowania
Tel.: 89 753 40 43

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Gasinowicz
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 753 47 98
Iwona Turko
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 753 47 98
Agnieszka Bachowska - Dęby
Księgowa
Tel.: 89 753 47 98
Barbara Żejmo
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 753 47 98
Edyta Mościcka - Król
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 753 47 98

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tomasz Wołejszo
Sekretarz
Tel.: 89 753 40 29
Krzysztof Paderewski
Specjalista ds. infrastruktury leśnej
Tel.: 89 753 40 29
Marek Wawer
specjalista ds. bhp i administracji
Tel.: 89 753 40 29
Izabela Rant
referent ds. administracji
Tel.: 89 753 40 29
Marzena Stanny
referent ds. technicznych i administracji
Tel.: 89 753 40 29

Stanowisko ds. Pracowniczych

Monika Olejnik
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: 89 753 40 43

Posterunek Straży Leśnej

Artur Kuczyński
Komendant straży leśnej
Tel.: 89 753 45 13
Stanisław Rutkowski
strażnik leśny
Tel.: 89 753 45 13

Ochrona Danych

Patryk Makowski
Inspektor ochrony danych