Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Srokowo obejmuje swym zasięgiem rozległe zróżnicowane siedliskowo oraz przestrzennie obszary z bogatą florą i fauną. Bardzo zasobne gleby, zróżnicowane ukształtowanie terenu, duża ilość jezior, oczek wodnych i strumieni sprzyja rozwojowi i występowaniu rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.