Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Srokowo obejmuje swym zasięgiem rozległe zróżnicowane siedliskowo oraz przestrzennie obszary z bogatą florą i fauną. Bardzo zasobne gleby, zróżnicowane ukształtowanie terenu, duża ilość jezior, oczek wodnych i strumieni sprzyja rozwojowi i występowaniu rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.