Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (a więc i nasze nadleśnictwo) posiada certyfikat Forest Stewardship Council®, co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie ponownie otrzymała certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.